Mer tid = bedre resultat

De som brukte mer tid på anatomi og fysiologi fikk bedre karakter til nasjonal eksamen. (De vertikale strekene viser 95% konfidensintervall).

Vi har nå fått inn statistikk etter nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi 2016 som ble avholdt 16. desember. Tallenes tale er klar! De som brukte mye tid på å se forelesningene og som løste mange MCQ-oppgaver på SykepleiePluss.no fikk bedre karakterer!

Elever som fikk A på nasjonal eksamen hadde i gjennomsnitt brukt 98 timer på å se våre forelesninger og løst 540 MCQ-oppgaver, mens de som fikk F hadde sett rundt 55 timer og løst 200 MCQ-oppgaver.

Vi mener at dette er en klar indikasjon at mer tidsbruk gir bedre resultater! Det kunne vært interessant å se samme type statistikk fra forlag og utdanningsinstitusjoner i sykepleieutdanningen – har de samme erfaring?

 

Vi oppgraderer linjehastigheten vår!

I dag oppgraderte vi linjehastigheten til alle serverne våre slik at videoene skal laste enda raskere selv når det er mange brukere som ser på! Vi byttet ut en «switch» som styrer datatrafikken slik at vi nå har enda høyere kapasitet, og er koblet til verdensveven med hele fire kraftige linjer. Vi forventer at trafikken øker endel til neste år når vi får ferdig alle videoene i sykdomslære, og vil derfor være føre var med å gjøre oppgraderingen nå. Lykke til med studiene!

 

Installerer ny switch