Nasjonale læringsmål i anatomi og fysiologi

Fra og med skoleåret 2016/17 har NOKUT definert læringsmål for anatomi- og fysiologiundervisningen på sykepleiestudiet. Læringsutbytttebeskrivelsen er felles for alle sykepleiestudiene i Norge. I anatomi og fysiologi avholdes det en nasjonal eksamen, som er lik for alle sykepleiestudenter på førsteåret.

Her finner du de nasjonale læringsmålene for skoleåret 2019-2020.

De nye læringsmålene er integrert i vårt kompendium i anatomi og fysiologi.